TENS jest metodą elektroterapii służącą do zwalczania zarówno bólów ostrych jak i przewlekłych, nazywaną również przezskórną stymulacją elektryczną nerwów.


Przeciwbólowe działanie TENS oparte jest na teorii kontrolowanego przepustu rdzeniowego Walla i Melzaka, jak również na teorii endorfin.

Rodzaje elektrostymulacji TENS:

-TENS konwencjonalny,

-TENS-APL akupunkturowy,

-TENS mikroamperowy,

-Hiperstymulacja TENS,

-TENS Burst.

Wskazania:

-terapia bólu ostrego i przewlekłego,

-nietrzymanie moczu różnego pochodzenia.

Przeciwwskazania:

-choroby nowotworowe;

-rozrusznik serca;

-zabieg w okolicy serca;

-epilepsja;

-ciąża ,szczególnie w pierwszym trymestrze;

-okolica zatoki szyjnej;

-świeże rany,ubytki na skórze,stany zapalne skóry;

-metal na drodze przepływu prądu;

-okolica śluzówki i gałek ocznych;

-zaburzenia czucia.


PRĄDY INTERFERENCYJNE-PRĄDY NEMECKA

 

Prądy interferencyjne są prądami sinusoidalnie zmiennymi średniej częstotliwości,modulowanymi w amplitudzie w małą częstotliwość. 

Powstają one w ciele pacjenta, w wyniku interferencji dwóch prądów średniej częstotliwości,płynących w dwóch niezależnych obwodach zabiegowych.

 

Wybór częstotliwości prądów interferencyjnych związany jest z zamierzonym działaniem terapeutycznym.

Działanie terapeutyczne częstotliwości stałych:

10,20 Hz-powodują pobudzenie włókien nerwowych układu motorycznego. Stosowane są do efektywnego skurczu mięśni.

50 Hz -powoduje poprawę trofiki tkanek.

100 Hz- ma silne działanie przeciwbólowe.

Działanie terapeutyczne częstotliwości zmiennych:

0-10 Hz działa pobudzająco, powoduje skurcz zarówno odnerwionych mięśni, jak i mięśni w zaniku prostym.

25-50 Hz działa pobudzająco , aktywizuje układ motoryczny, polepsza ukrwienie tkanek.

50-100 Hz działa znieczulająco, polepsza ukrwienie, wzmaga przemianę materii.

90-100 Hz działa silnie przeciwbólowo.

0-100 Hz w pierwszej fazie ma działanie pobudzające, a następnie rozluźniające , przeciwbólowe.

Wskazania:

-zespoły bólowe narządu ruchu pourazowe i zwyrodnieniowe;

-nerwobóle;

-zaburzenia krążenia obwodowego;

-mięśniobóle;

-nietrzymanie moczu;

-zaparcia.

Przeciwwskazania:

-zabiegi w okolicy serca;

-rozrusznik serca;

-ostre procesy zapalne;

-choroby nowotworowe;

-metal na drodze przepływu prądu;

-uszkodzenie i choroby skóry;

-świeże naderwanie mięśni i ścięgien.

 

PRĄDY DIADYNAMICZNE-PRĄDY BERNARDA

 

Prądy diadynamiczne powstają w wyniku prostowania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz. Są to prądy złożone z impulsów o kształcie połówki sinusoidy. Czas trwania impulsu jest równy czasowi przerwy i wynosi 10ms. Prądy diadynamiczne płyną na bazie prądu stałego o niskiej wartości natężenia.

Bernard wyróżnił sześć rodzajów prądów diadynamicznych: MF, DF, CP, LP, RS, MM. 

Rozpatrując działanie terapeutyczne poszczególnych prądów , należy brać pod uwagę:

-działanie przeciwbólowe;

-przyzwyczajenie do bodźca;

-poprawę trofiki tkanek;

-wpływ na mięśnie.

Działanie przeciwbólowe mają: prąd DF,CP,LP.

Działanie przekrwienne i odżywcze : prąd DF,MF,CP.

Zmniejszenie napięcia mięśniowego :prąd DF,CP,LP.

Elektrostymulacja mięśni w zaniku prostym lub mięśni z nieznacznym niedowładem -prąd RS, MM.

Wskazania:

- zespoły bólowe stawów kręgosłupa i kończyn;

-stany po urazach narządu ruchu;

-nerwobóle;

-mięśniobóle;

-zaniki mięśni z nieczynności;

-zaburzenia krążenia obwodowego;

-zaburzenia troficzne.

Przeciwwskazania:

-przepływ prądu przez mózg i serce;

-ostre procesy zapalne;

-choroby nowotworowe;

-metal na drodze przepływu prądu;

 

-zaburzenia czucia.